METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  13
Description:  Tekstil ürünlerinin imalatı
This item includes:  Bu bölüm tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi; tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi, boyanması vb. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri, battaniyeler, halılar, kilimler, kordon, halat, ip vb.kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç). Sentetik elyafın imalatı kimyasal bir işlem olduğundan sınıf 20.60 içerisinde sınıflandırılırken, lifli bitkilerin yetiştirilmesi (doğal elyaf) bölüm 01 içerisinde sınıflandırılmıştır. Giyim eşyalarının imalatı, bölüm 14 de sınıflandırılmıştır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes preparation and spinning of textile fibres as well as textile weaving, finishing of textiles and wearing apparel, manufacture of made-up textile articles, except apparel (e.g. household linen, blankets, rugs, cordage etc.). Growing of natural fibres is covered under division 01, while manufacture of synthetic fibres is a chemical process classified in class 20.60. Manufacture of wearing apparel is covered in division 14.
Reference to ISIC Rev. 4:  13

Top