METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  11
Description:  İçeceklerin imalatı
This item includes:  Bu bölüm, alkolsüz içecekler ve maden suları gibi içeceklerin imalatını, alkollü içeceklerin, temel olarak fermantasyon (mayalama) yöntemi ile şarap ve biranın imalatını ve damıtılmış alkollü içeceklerin imalatını kapsamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- meyve ve sebze suları üretimi, bkz. 10.32,
- süt temelli içeceklerin imalatı, bkz. 10.51,
- kahve, çay ve Paraguay çayı ürünü imalatı, bkz. 10.83.
This item includes:  This division includes the manufacture of beverages, such as non-alcoholic beverages and mineral water, manufacture of alcoholic beverages mainly through fermentation, beer and wine, and the manufacture of distilled alcoholic beverages.
This item excludes:  This division excludes:
- production of fruit and vegetable juices, see 10.32
- manufacture of milk-based drinks, see 10.51
- manufacture of coffee, tea and mate products, see 10.83
Reference to ISIC Rev. 4:  11

Top