METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> B:  MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 
Detail
Code:  07
Description:  Metal cevherleri madenciliği
This item includes:  Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini kapsamaktadır.
This item also includes:  Ayrıca bu bölüm aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya flotasyon faaliyetleri.
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13,
- alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42,
- maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 24.
Reference to ISIC Rev. 4:  07

Top