METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> A:  TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 
Detail
Code:  02
Description:  Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
This item includes:  Bu bölüm, tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin çıkarılmasını ve toplanmasını içerdiği gibi yuvarlak odun üretimini de içermektedir. Ormancılık faaliyetleri, ağaç yetiştirilmesinin yanı sıra, yuvarlak odun (örneğin, ahşap maden direği, kağıt hamuru, vb.) ve yakacak odun ile çok az işlemden geçen odun kömürü gibi ürünlerin üretimi ile sonuçlanır. Bu faaliyetler tabii ya da suni ormanlarda gerçekleştirilebilir.
This item also includes:  -
This item excludes:  Ağaçların biçilmesi ve planyalanmasıyla başlayan daha ileriki işlemler kapsam dışıdır, bkz. bölüm 16.
This item includes:  This division includes the production of roundwood as well as the extraction and gathering of wild growing non-wood forest products. Besides the production of timber, forestry activities result in products that undergo little processing, such as firewood, charcoal and roundwood used in an unprocessed form (e.g. pit-props, pulpwood etc.). These activities can be carried out in natural or planted forests.
This item excludes:  Excluded is further processing of wood beginning with sawmilling and planing of wood, see division 16.
Reference to ISIC Rev. 4:  02

Top