METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  A
Description:  TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
This item includes:  Bu kısım, bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, hayvanların büyütülmesi ve beslenmesi, kerestelik ağaçların kesilmesi ve tomruk haline getirilmesi ve bir çiftlikten veya doğal ortamlarından bitkilerin, hayvanların veya hayvansal ürünlerin alınması faaliyetlerinden oluşan bitkisel ve hayvansal kaynakların işletilmesini kapsamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This section includes the exploitation of vegetal and animal natural resources, comprising the activities of growing of crops, raising and breeding of animals, harvesting of timber and other plants, animals or animal products from a farm or their natural habitats.
Reference to ISIC Rev. 4:  A

Top