METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  EĞİTİM
This item includes:  Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır. Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo, televizyon, internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir. Bu yetişkin eğitimi, okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır. Askeri okullar ve akademiler, ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır. Temel eğitimin her düzeyi için, sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır. Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997 düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır. ISCED`in 0. seviyesinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faaliyetleri 85.10 içerisinde, 1. seviyedekiler 85.20 içerisinde, 2. - 3. seviyedekiler grup 85.3 içerisinde, 4. seviyedekiler 85.41 içerisinde ve 5. - 6. seviyedekiler 85.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır.
This item also includes:  Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır.
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top