METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  N
Description:  İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
This item includes:  Bu kısım işletmelerin genel işleyişini destekleyen pek çok faaliyeti kapsamaktadır. Bu faaliyetler kısım M`de yer alan faaliyetlerden farklılaşmaktadır, çünkü bu faaliyetlerin başlıca amacı uzmanlık bilgisinin aktarılması değildir.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  N

Top