METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  K
Description:  FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
This item includes:  Bu kısım, sigortacılık, reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile finansal hizmetleri desteklemeye yönelik faaliyetler de dahil finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.
This item also includes:  Ayrıca bu kısım, holding şirketlerinin faaliyetleri ve trustların, fonların ve benzer finansal varlıkların faaliyetleri gibi holding varlıklarının faaliyetlerini kapsamaktadır.
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  K

Top