METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  C
Description:  İMALAT
This item includes:  Bu bölüm, imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen, imalat, maddelerin, malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız). Dönüştürülen maddeler, malzemeler, veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir. Malların esaslı değişimi, yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir.
Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır. Örneğin, alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı, alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir; alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir; ve alüminyum tel, üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir.
Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı, genel bir kural olarak, tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde sınıflandırılmaktadır. Örneğin motorlar, pistonlar, elektrikli motorlar, elektrik montaj parçaları, valfler, dişli takımları, makaralı yataklar gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı, bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte, plastik maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22.2 içerisinde yer almaktadır.
İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir. Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır.
Atıkların yeniden değerlendirilmesi, örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi, grup 38.3 (Maddelerin dönüştürülmesi) içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken, Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri; kanalizasyon, atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. Bununla birlikte, bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de, nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır. Örneğin, film atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir.
Sanayi, ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı, genel olarak, bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım, bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır.
This item also includes:  Bununla birlikte, motorlu taşıtların onarımı bölüm 45 (motorlu taşıtların ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ve tamiri) içerisinde sınıflandırılmakta iken, bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı, bölüm 95 (Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı) içerisinde sınıflandırılmaktadır.
Uzmanlaşmış bir faaliyet olarak gerçekleştirildiğinde, makine ve donanımların kurulumu 33.20 içerisinde sınıflandırılmaktadır.
Açıklama: Sınıflandırma sisteminde imalat ve diğer sektörlerinin sınırları bir dereceye kadar bulanıktır. Genel bir kural olarak, imalat kısmı içerisindeki faaliyetler maddelerin yeni ürünlere dönüştürülmesini gerektirmektedir. Bunların çıktıları yeni birer üründür. Bununla birlikte, yeni bir ürünü neyin oluşturduğu tanımı bir dereceye kadar subjektiftir. Açıklamaya yönelik olarak, izleyen faaliyetler NACE içerisinde imalat olarak kabul edilmektedirler:
- balıkçılık teknelerinde gerçekleştirilmeyen taze balık işlemleri (istiridyenin kabuğunun çıkarılması, balıkların ayıklanması), (bkz. 10.20),
- sütlerin pastörize edilmesi ve şişelenmesi (bkz.10.51),
- deri dönüştürülmesi (bkz. 15.11),
- odunun emprenye edilmesi ( bkz.16.10),
- basım ve ilgili faaliyetler (bkz. 18.1),
- araba lastiğinin kaplanması (bkz.22.11),
- hazır beton üretimi (bkz. 23.63),
- galvaniz kaplama, kaplama, metal tavlama, ve cilalama (bkz. 25.61),
- makinelerin yeniden inşa edilmesi veya yeniden üretilmesi (bkz. örneğin otomobil motorları, 29.10).
Bunun aksine, kimi zaman dönüştürme işlemleri ile ilgili olmakla birlikte, NACE`nin diğer kısımları içerisinde sınıflandırılan faaliyetler vardır (diğer bir ifadeyle, imalat olarak sınıflandırılmamaktadırlar). Bunlar aşağıdakileri kapsamaktadır:
- tomrukçuluk, kısım A`da sınıflandırılmıştır (Tarım, ormancılık ve balıkçılık);
- tarımsal ürünlerin verimliliğinin arttırılması, kısım A`da sınıflandırılmıştır. (Tarım, ormancılık ve balıkçılık);
- yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması, bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri);
- kısım B içerisinde sınıflandırılan maden cevherlerinin ve diğer minerallerin işlenmesi (Madencilik ve taş ocağı işletilmesi);
- kısım F (İnşaat) içerisinde sınıflandırılan, inşaat alanında binaların inşaatı ve üretim işlemleri;
- aynı ürünün modifiye edilmiş bir versiyonunu meydana getiren, likörler veya kimyasal maddeler gibi ürünleri yeniden paketleme, veya şişeleme dahil olmak üzere, daha küçük miktarlarda parça satışı ve yeniden dağıtım, parçaların sınıflandırılması; müşteri siparişi için boyaların karıştırılması; ve müşteri siparişi için metallerin kesilmesi faaliyetleri, kısım G (Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı) içerisinde sınıflandırılmaktadır.
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  C

Top