METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 
-> 75:  Veterinärverksamhet 
Detail
Code:  75.0
Description:  Veterinärverksamhet
Reference to ISIC Rev. 4:  750

Top