METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> D:  FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA 
Detail
Code:  35
Description:  Försörjning av el, gas, värme och kyla
Reference to ISIC Rev. 4:  35

Top