METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> B:  UTVINNING AV MINERAL 
Detail
Code:  09
Description:  Service till utvinning
Reference to ISIC Rev. 4:  09

Top