METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  U
Description:  VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.
Reference to ISIC Rev. 4:  U

Top