METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  T
Description:  FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK
Reference to ISIC Rev. 4:  T

Top