METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY 
Detail
Code:  75
Description:  Veterinárne činnosti
Reference to ISIC Rev. 4:  75

Top