METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
-> 10:  Výroba potravín 
Detail
Code:  10.9
Description:  Výroba a príprava krmív pre zvieratá
Reference to ISIC Rev. 4:  108

Top