METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
-> 10:  Výroba potravín 
Detail
Code:  10.6
Description:  Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
This item includes:  This group includes the milling of flour or meal from grains or vegetables, the milling, cleaning and polishing of rice, as well as the manufacture of flour mixes or doughs from these products.
This item also includes:  Also included in this group are the wet milling of corn and vegetables and the manufacture of starch and starch products.
Reference to ISIC Rev. 4:  106

Top