METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
-> 10:  Výroba potravín 
Detail
Code:  10.2
Description:  Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
Reference to ISIC Rev. 4:  102

Top