METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  K
Description:  FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
This item includes:  This section includes financial service activities, including insurance, reinsurance and pension funding activities and activities to support financial services.
This item also includes:  This section also includes the activities of holding assets, such as activities of holding companies and the activities of trusts, funds and similar financial entities.
Reference to ISIC Rev. 4:  K

Top