METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  T
Description:  DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
Reference to ISIC Rev. 4:  T

Top