METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  Q
Description:  ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
Reference to ISIC Rev. 4:  Q

Top