METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top