METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
Detail
Code:  70
Description:  Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
Reference to ISIC Rev. 4:  70

Top