METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  PROMET IN SKLADIŠČENJE 
Detail
Code:  53
Description:  Poštna in kurirska dejavnost
Reference to ISIC Rev. 4:  53

Top