METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  H
Description:  PROMET IN SKLADIŠČENJE
Reference to ISIC Rev. 4:  H

Top