METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA 
-> 37:  Ravnanje z odplakami 
Detail
Code:  37.0
Description:  Ravnanje z odplakami
Reference to ISIC Rev. 4:  370

Top