METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  D
Description:  OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
Reference to ISIC Rev. 4:  D

Top