METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)


-> M:  ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
-> 75:  Activităţi veterinare 
-> 75.0:  Activităţi veterinare 
Detail
Code:  75.00
Description:  Activităţi veterinare
Reference to ISIC Rev. 4:  7500

Top