METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)


-> M:  ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
Detail
Code:  73
Description:  Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Reference to ISIC Rev. 4:  73

Top