METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)


-> M:  ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
Detail
Code:  69
Description:  Activităţi juridice şi de contabilitate
Reference to ISIC Rev. 4:  69

Top