METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)


-> E:  DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 
Detail
Code:  39
Description:  Activităţi şi servicii de decontaminare
This item includes:  This division includes the provision of remediation services, i.e. the cleanup of contaminated buildings and sites, soil, surface or ground water.
Reference to ISIC Rev. 4:  39

Top