METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)


-> E:  DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 
Detail
Code:  37
Description:  Colectarea şi epurarea apelor uzate
This item includes:  This division includes the operation of sewer systems or sewage treatment facilities that collect, treat, and dispose of sewage.
Reference to ISIC Rev. 4:  37

Top