METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)


-> B:  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 
-> 07:  Extracţia minereurilor metalifere 
Detail
Code:  07.2
Description:  Extracţia minereurilor metalifere neferoase
This item includes:  This group includes the mining of non-ferrous metal ores.
Reference to ISIC Rev. 4:  072

Top