METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)


-> B:  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 
-> 07:  Extracţia minereurilor metalifere 
Detail
Code:  07.1
Description:  Extracţia minereurilor feroase
Reference to ISIC Rev. 4:  071

Top