METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
Detail
Code:  75
Description:  Działalność weterynaryjna
This item includes:  Dział ten obejmuje opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich i zwierząt domowych. Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.
This item also includes:  Klasa ta obejmuje także działalność pogotowia dla zwierząt.
Reference to ISIC Rev. 4:  75

Top