METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
-> 69:  Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 
Detail
Code:  69.1
Description:  Działalność prawnicza
Reference to ISIC Rev. 4:  691

Top