METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
Detail
Code:  74
Description:  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała
This item includes:  Dział ten obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną (z wyłączeniem działalności prawniczej i rachunkowo-księgowej; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; badań naukowych i prac rozwojowych; reklamy i badania rynku.
Reference to ISIC Rev. 4:  74

Top