METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> I:  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 
Detail
Code:  56
Description:  Działalność usługowa związana z wyżywieniem
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia.

Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.
This item excludes:  Dział ten nie obejmuje
- produkcji posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji lub produkcji gotowej żywności, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach działów 10 i 11,
- sprzedaży żywności produkowanej przez inne jednostki, która nie jest traktowana jako gotowy posiłek lub sprzedaży gotowych posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach Sekcji G.
This item includes:  This division includes food and beverage serving activities providing complete meals or drinks fit for immediate consumption, whether in traditional restaurants, self-service or take-away restaurants, whether as permanent or temporary stands with or without seating. Decisive is the fact that meals fit for immediate consumption are offered, not the kind of facility providing them.
This item excludes:  Excluded is the production of meals not fit for immediate consumption or not planned to be consumed immediately or of prepared food which is not considered to be a meal (see divisions 10: manufacture of food products and 11: manufacture of beverages). Also excluded is the sale of not self-manufactured food that is not considered to be a meal or of meals that are not fit for immediate consumption (see section G: wholesale and retail trade).
Reference to ISIC Rev. 4:  56

Top