METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 
Detail
Code:  52
Description:  Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
This item includes:  Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak: działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji transportowych i przeładunek towarów.
Reference to ISIC Rev. 4:  52

Top