METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 
Detail
Code:  49
Description:  Transport lądowy oraz transport rurociągowy
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- przewóz pasażerów i towarów środkami transportu drogowego, kolejowego,
- transport rurociągowy.
Reference to ISIC Rev. 4:  49

Top