METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
-> 26:  Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 
Detail
Code:  26.1
Description:  Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
Reference to ISIC Rev. 4:  261

Top