METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
-> 10:  Produkcja artykułów spożywczych 
Detail
Code:  10.8
Description:  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
This item includes:  Grupa ta obejmuje produkcję cukru, wyrobów cukierniczych, gotowych posiłków i dań, kawy, herbaty, przypraw, a także dania łatwo psujące się i specjały.
This item includes:  This group includes the production of sugar and confectionery, prepared meals and dishes, coffee, tea and spices, as well as perishable and specialty food products.
Reference to ISIC Rev. 4:  107

Top