METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
-> 10:  Produkcja artykułów spożywczych 
Detail
Code:  10.4
Description:  Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
This item includes:  Grupa ta obejmuje produkcję nieoczyszczonych (surowych) i rafinowanych olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z wyłączeniem wytapiania jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.
This item includes:  This group includes the manufacture of crude and refined oils and fats from vegetable or animal materials, except rendering or refining of lard and other edible animal fats.
Reference to ISIC Rev. 4:  104

Top