METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
-> 10:  Produkcja artykułów spożywczych 
Detail
Code:  10.3
Description:  Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Reference to ISIC Rev. 4:  103

Top