METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
-> 10:  Produkcja artykułów spożywczych 
Detail
Code:  10.1
Description:  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
Reference to ISIC Rev. 4:  101

Top