METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  U
Description:  ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Reference to ISIC Rev. 4:  U

Top