METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  Q
Description:  OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Działalności te dotyczą szerokiego wachlarza świadczeń, począwszy od opieki medycznej przez wyszkolonych lekarzy specjalistów w szpitalach i innych obiektach, poprzez pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej, aż po pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.
This item includes:  This section includes the provision of health and social work activities. Activities include a wide range of activities, starting from health care provided by trained medical professionals in hospitals and other facilities, over residential care activities that still involve a degree of health care activities to social work activities without any involvement of health care professionals.
Reference to ISIC Rev. 4:  Q

Top