METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING 
-> 69:  Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 
Detail
Code:  69.2
Description:  Regnskap, revisjon og skatterådgivning
Reference to ISIC Rev. 4:  692

Top