METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> K:  FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET 
Detail
Code:  65
Description:  Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Reference to ISIC Rev. 4:  65

Top