METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> K:  FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET 
Detail
Code:  64
Description:  Finansieringsvirksomhet
Reference to ISIC Rev. 4:  64

Top